Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

Biuletyn

Biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS" jest bezpłatną broszurą przeznaczoną dla członków towarzystwa. Zawiera treści dotyczące działalności Towarzystwa, artykuły o storczykach, sprawozdania, reportaże, wywiady  itp. Wybrane artykuły zawarte w kolejnych biuletynach bedą umieszczane na stronie internetowej PTS "ORCHIS".
Dla członków stowarzyszenia dostępne są archiwalne numery Biuletynu - informacje dostępne pod adresem info@pts-orcnis.plmale_banery/biuletny/biuletyn_03_2010.jpgW 2009 roku storczyk męski Orchis mascula został ogłoszony przez
niemieckich miłośników storczyków zgrupowanych w Arbeitskreise
Heimische Orchideen storczykiem roku.
Biuletyn Nr 1/2010 (3) poświęcony jest w całości przedstawieniu
wyników badań przeprowadzonych przez grupę polskich miłośników
storczyków, którzy przyłączyli się do tej akcji reinwentaryzując
stanowiska historyczne tego storczyka w Polsce. W wyniku prowadzonych
badań odnaleziono na Pomorzu Zachodnim dwa stanowiska storczyka
męskiego typowego Orchis mascula subsp. mascula
. Odkrycie to
potwierdziło występowanie w Polsce obu podgatunków storczyka męskiego
- typowego i nakrapianego (subsp. signifera).

male_banery/biuletyn_02_2009.gif


Wydany w kwietniu 2009 roku biuletyn informacyjny Nr 1/2009 (2) zawiera artykuł opisujący stanowisko storczyka drobnokwiatowego w rezerwacie geologicznym koło Chęcin, część pierwszą artykułu "Rodzaj storczyk (Orchis) w Polsce", opis sytuacji storczyka samiczego w Bieszczadach Zachodnich, sprawozdanie z uczestnictwa w zjeździe Hard Orchid Society w Londynie oraz wywiad z pracownikiem KEW Gardens panią Grace Pendergast.
W biuletynie zawarty jest również bardzo ciekawy artykuł o pięknych i oryginalnych gruntowych storczykach Chile.
male_banery/biuletny/biuletyn_01_2008.gif
Wydany w marcu  2008 roku biuletyn informacyjny Nr 1/2008 (1) zawiera artykuł na temat historii ochrony storczyków w Polsce, opis historycznego występowania storczyka drobnokwiatowego na Śląsku oraz esej zatytułowany "Ja, storczyki i ekologia".
Do biuletynu dołączone zostały trzy wkładki - poster ZAMTOP, poster Instytutu Botaniki UJ oraz szczegółowe opracowanie klasyfikacji "Rodzaj Dactylorhiza Necker ex Nevski".
male_banery/biuletyn_00_2007.gif

Pierwszy biuletyn inforamcyjny Nr 00/07 wydany w styczniu 2007 roku poświęcony jest powołaniu Towarzystwa. Zawiera sprawozdanie z Posiedzenia Komitetu Założycielskiego.
Celem posiedzenia komitetu było powołanie stowarzyszenia zwykłego, zgodnie z Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”  (Dz.U.1989 Nr 20 poz. 104 art. 40).

W trakcie burzliwej dysputy określono nazwę stowarzyszenia oraz uchwalono regulamin stowarzyszenia.
Większość czasu spędzony został na określaniu celów stowarzyszenia i metod działania.
      Określone cele:
* Działania wspierające  ochronę rodzimych gatunków storczyków i ich siedlisk
* Popularyzacja wiedzy o gruntowych gatunkach storczyków
* Inicjowanie  prawotwórczych działań na rzecz tworzenia dobrego  prawa i dobrej
   praktyki ochrony, zachowania, reintrodukcji, hodowli i uprawy oraz
   upowszechnianie tego prawa.

wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka